Combo mâm quả XINH XINH WEDDING gồm có:

Địa chỉ: 74/1/11 Bạch Đằng , Phường 2 , Q.Tân Bình , Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: 0971051739

Combo mâm quả XINH XINH WEDDING gồm có:
Ngày đăng: 23/12/2020 - 08:18 PM

Combo 1 : Combo Xôi)

       Trà , rượu ,đèn (1 cặp)

       Trầu cau(60trái)

       Xôi gấc- đậu xanh chữ Hỷ ( 5 tim)

       Bánh phu thê( 105 cái)

       Bánh cốm (18hộp)

       Trái cây tươi

       Khay rượu 6 têm trầu -phong bì đỏ

 

Combo 2  : Combo Bánh Kem)

       Trà , rượu , đèn (1 cặp)

       Trầu cau (60 trái)

       Xôi gấc - đậu xanh chữ Hỷ ( 5 tim)

       Bánh Phu Thê (105 cái)

       Trái cây tươi

       Bánh kem chữ Hỷ  

       Khay rượu - 6 têm trâu- phong bì đỏ

 

 Combo 3 : ( Combo Xôi- Gà)

      Trà- rượu - đèn ( 1 cặp)

      Trầu cau

      Bánh phu thê

      Bánh cốm

      Trái cây tươi

      Xôi chữ Hỷ(5tim) - Gà Luộc

      Khay rượu- 6 têm trầu- phong bì đỏ

 

Combo 4 :  ( Combo Heo quay )

     Trà- rượu - đèn

     Trầu cau

     Xôi gấc - đậu xanh chữ Hỷ

     Bánh phu thê

     Trái cây tươi

     Heo sữa quay (5kg)

     Khay rượu- 6 têm trầu- phong bì đỏ.

 

Combo 5: ( Combo Long Phụng cau

     Trà- rượu - đèn

     Trầu cau Hình Phụng

     Xôi gấc - đậu xanh chữ Hỷ

     Bánh phu thê

     Trái cây tươi hình Rồng

     Bánh cốm (18cái)

     Khay rượu- 6 têm trầu- phong bì đỏ.

 

Combo 6:( Combo Heo quay đặc biệt)

     Trà- rượu - đèn

     Trầu cau hình Phụng(105trái)

     Trái cây hình Rồng

     Bánh phu thê

     Xôi gấc chữ hỷ

     Heo sữa quay (5kg)

     Khay rượu- 6 têm trầu- phong bì đỏ.

Zalo
Hotline